Izjavljujem da prihvatam Statut Društva za zaštitu bilja Srbije