Međunarodni naučni skup o biološkim invazijama

Prvi međunarodni kongres o biološkim invazijama u mediteranskim agroekosistemima biće održan u periodu 16-20. jula 2018. godine u Monpeljeu, Francuska. Kongres treba da pruži relevantne informacije o ulozi invazivnih vrsta štetnih organizama u narušavanju mediteranskih eko-antroposistema. Više informacija pronađite na linku: http://icppma.com/