Novi broj časopisa „Pesticidi i fitomedicina“

Časopis Pesticidi i fitomedicina objavljuje originalne naučne i pregledne radove i oblasti zaštite bilja (bolesti, štetočine, korovi, biološka borba), pesticida (hemija i tehnologija, primena, toksikologija ekotoksikologija) i zaštite životne sredine (vazduh, zemljište, voda, hrana).

Časopis izlazi tromesečno. Sve informacije u vezi sa pretplatom, oglašavanjem i sl. mogu se dobiti u Insititutu za pesticide i zaštitu životne sredine na tel./faks: +381 11 3076-133 i 3076-136 ili u Društvu.

Izlazi: Četiri puta godišnje
Format: A4