Obaveštenje

Obaveštavamo autore radova za XIV savetovanje o zaštiti bilja da je proces recenzije radova završen i da će uskoro dobiti informaciju o prihvatanju rada načinu prezentacije.