Priručnik „Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu“, 18. izdanje

Objavljivanjem osamnaestog izmenjenog i dopunjenog izdanja priručnika „Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji“, Društvo za zaštitu bilja Srbije nastavlja višedecenijsku tradiciju izdavanja ovog priručnika koji je ostao značajan i koristan izvor podataka za stručnjake u oblasti zaštite bilja, proizvodnje i primene pesticida. Ovaj priručnik nastao je isključivo od podataka iz dokumentacije o pesticidima koju su, na poziv upućen od strane Društva, dostavili domaći proizvođači i zastupnici stranih proizvođača pesticida, pokazujući na taj način podršku i spremnost za saradnju.
U priručnik su uneti podaci o 234 aktivne materije i 925 registrovanih preparata iz dokumentacije koja je prikupljana do kraja 2015. godine. Priručnik sadrži sva ključna poglavlja iz prethodnih izdanja, među kojima su najznačajniji pregledi pesticida prema nameni i prema zasadima/usevima i štetnim organizmima. Kod pregleda pesticida prema nameni zadržani su samo podaci značajni za praktičnu primenu: hemijska grupa, klasifikacija i opis mehanizama i načina delovanja, toksikologija i ekotoksikologija, karence i napomene u vezi sa primenom.
Iz poglavlja o zakonskoj regulativi iz prethodnog izdanja zadržani su samo delovi o trovanju i prvoj pomoći, klasifikaciji pesticida prema mehanizmima delovanja i formulacijama, koji su korigovani i ažurirani. Priručnik je rezultat zajedničkog rada tima od 14 priređivača uz podršku Društva za zaštitu bilja Srbije. Još jednom želimo da izrazimo veliku zahvalnost domaćim proizvođačima i zastupnicima inostranih proizvođača pesticida za saradnju prilikom izrade priručnika i finansijsku podršku za njegovo štampanje i objavljivanje.

Tim priređivača:
Goran Aleksić, Dragica Brkić, Slavica Gašić, Katarina Jovanović-Radovanov, Petar Kljajić, Dejan Marčić, Novica Miletić, Danijela Pavlović, Ljiljana Radivojević, Emil Rekanović, Milan Stević, Nenad Tamaš, Slavica Vučinić i Slavica Vuković

Recenzenti:
Petar Vukša i Branko Konstantinović

Urednik:
Radoslava Spasić

Izdavač:
Društvo za zaštitu bilja Srbije

Obim:
729 strana

Godina izdanja:
2016.

Cena:
4900 din. sa PDV-om

Kupite knjigu