Važne informacije

Obaveštavamo vas da je produžen rok za dostavu rezimea za XIV savetovanje o zaštiti bilja do srede 13.09.2017. Takođe, obaveštavamo vas da je novo radno vreme našeg Društva od 08:00 do 12:00h (umesto dosadašnjih od 10:00 do 14:00).