Kotizacija za IX KONGRES O ZAŠTITI BILJA
Fizička lica

IZABERITE VRSTU KOTIZACIJE
  Članovi Društva za zaštitu bilja Srbije

Kotizacija sadrži članarinu za 2025. godinu

11.800 dinara sa PDV-om

  Učesnici koji nisu članovi Društva

21.600 dinara sa PDV-om

  Studenti doktorskih studija

Kotizacija sadrži članarinu za 2025. godinu

6.400 dinara sa PDV-om

  Studenti osnovnih ili master studija

2.400 dinara sa PDV-om