Kotizacija za XVII Savetovanje o zaštiti bilja
Pravna lica

Izaberite vrstu kotizacije za sve učesnike
  Članovi Društva za zaštitu bilja Srbije

Kotizacija sadrži članarinu za 2023. godinu

8.880 dinara sa PDV-om

  Učesnici koji nisu članovi Društva

10.440 dinara sa PDV-om

  Studenti doktorskih studija

Kotizacija sadrži članarinu za 2023. godinu

4.200 dinara sa PDV-om

  Student osnovnih ili master studija

600 dinara sa PDV-om