Društvo za zaštitu bilja Srbije

Registracija učesnika za:

XVI Simpozijum o zaštiti bilja

Izaberite da li kotizaciju plaćate kao fizičko lice ili kao pravno lice, odnosno da li predračun treba da glasi na Vas lično ili na instituciju/kompaniju koja plaća kotizaciju za Vas.

Napomena: Za pravna lica (institucije, kompanije, udruženja…) predviđena je i mogućnost registracije većeg broja učesnika odjednom pri čemu se dobija jedan zbirni predračun.

[maxbutton id=”2″]

ili

[maxbutton id=”3″]

Erasmus+
Funded by the European Union
HarISA –
Harmonization and
Innovation in PhD Study
Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture