XVII Savetovanje o zaštiti bilja

Poštovane koleginice i kolege,

U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, na Zlatiboru u hotelu “Palisad”, u periodu od 28.
novembra do 1. decembra 2022. godine biće održano XVII savetovanje o zaštiti bilja.