Društvo za zaštitu bilja Srbije

Knjige

PESTICIDI korica 2022 naslovna-01

Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji

(Dvadeset prvo, izmenjeno i dopunjeno izdanje)

Obim: 700 strana
Format: B5
Godina izdanja: 2022.
Cena: 4900 din. sa PDV-om

Mehanizam delovanja pesticida

(Prvo izdanje)
Vaskrsija Janjić

Obim: 426 strana
Format: B5
Godina izdanja: 2009
Cena: 2530 din. sa PDV-om

fitofarmacija2

Fitofarmacija

(Prvo izdanje) Vaskrsija Janjić

Obim: 1229 strana
Format: B5
Godina izdanja: 2005
Cena: 3080 din. sa PDV-om

Đubriva i oplemenjivači zemljišta u Jugoslaviji

(Prvo izdanje)
Novica Mitić i Ivana Kecman

Obim: 300 strana
Format: A5
Godina izdanja: 2001.
Cena: 605 din. sa PDV-om

Sva aktuelna izdanja naših knjiga možete naručiti putem naše onlajn prodavnice.
monografija-korica

Časopisi

Pesticidi_i_fitomedicina

Pesticidi i fitomedicina

Izlazi: Četiri puta godišnje Format: A4

Biljni lekar

Izlazi: šest puta godišnje Format: B5
Časopis Pesticidi i fitomedicina objavljuje originalne naučne i pregledne radove i oblasti zaštite bilja (bolesti, štetočine, korovi, biološka borba), pesticida (hemija i tehnologija, primena, toksikologija ekotoksikologija) i zaštite životne sredine (vazduh, zemljište, voda, hrana). Časopis izlazi tromesečno. Sve informacije u vezi sa pretplatom, oglašavanjem i sl. mogu se dobiti u Insititutu za pesticide i zaštitu životne sredine na tel./faks: +381 11 3076-133 i 3076-136 ili u Društvu.
Časopis Biljni lekar objavljuje stručne i naučne radove iz oblasti zaštite bilja, šuma, životne sredine i komunalne higijene, uključujući pesticide i tehniku njihovu primenu, kao i zakonske propise iz te oblasti. Časopis Biljni lekar, kao dvomesečnik, izlazi šest puta godišnje. Za sve informacije u vezi sa pretplatom i oglašavanjem obratite se Departmanu za fitomedicinu i zaštitu životne sredine Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na telefon +381 21/ 4853-344 i 450-616, ili Društvu.

Prethodna izdanja

Novosti

  • All
  • Uncategorized
  • Uncategorized