Društvo za zaštitu bilja Srbije

PRIJAVA

Izaberite da li članarinu plaćate kao fizičko ili kao pravno lice, odnosno da li predračun treba da glasi na Vas lično ili
na instituciju/kompaniju koja plaća članarinu za Vas.

Napomena: Za pravna lica predviđena je i mogućnost plaćanja članarine za više osoba odjednom pri čemu se dobija jedan zbirni predračun.