Društvo za zaštitu bilja Srbije

Registracija učesnika za:

IX KONGRES O ZAŠTITI BILJA

Izaberite da li kotizaciju plaćate kao fizičko lice ili kao pravno lice, odnosno da li predračun treba da glasi na Vas lično ili na instituciju/kompaniju koja plaća kotizaciju za Vas.

Napomena: Za pravna lica (institucije, kompanije, udruženja…) predviđena je i mogućnost registracije većeg broja učesnika odjednom pri čemu se dobija jedan zbirni predračun.