Društvo za zaštitu bilja Srbije

O nama

Društvo za zaštitu bilja Srbije je udruženje naučnika i stručnjaka za zaštitu gajenog bilja i šuma Republike Srbije.Društvo je osnovano 4. novembra 1954. godine. Osnovna delatnost Društva je permanentno obrazovanje i usavršavanje stručnjaka u oblasti zaštite bilja kroz organizovanje naučno – stručnih skupova i izdavačku delatnost u zaštiti bilja.

Osnovano 4. novembra 1954.godine, Društvo je poslednje godine prošlog milenijuma (1999.godine) proslavilo 45 godna, a Petim kongresom o zaštiti bilja, 2004. godine obeležilo je pola veka svog postojanja i rada. Tim povodom, na održanim skupovima dat je detaljan prikaz aktivnosti i istorijski okviri u kojima je Društvo osnovano, delovalo i uticalo na razvoj struke. Takođe, u okviru obeležavanja 50 godina postojanja i aktivnosti Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara (2001. godine) obeleženi su i jubileji Društva.
Pored obilja istorijskih podataka kojima podneti referati raspolažu, nudimo vam da se na ovom mestu upoznate i sa najznačajnijim događajima u struci zaštite bilja uopšte, prvom predsedniku i kasnijim predsednicima Društva počev od 1954. godine pa nadalje, javnim proznanjima koje je Društvo dodelilo, kao i najznačajnijim stručnjacima iz oblasti zaštite bilja koji više nisu živi.

Društvo je jedinstvena organizacija na čitavoj teritoriji Srbije. Organizovano je po teritorijalnom (podružnice) i stručnom (sekcije) principu.
Organi Društva se formiraju na nivou Društva u celini od aktivnih članova, za četvorogodišnji mandatni period, a to su Skupština, Glavni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.
Inokosni organ Društva je predsednik Društva. Predsednik Društva za mandatni period 2020 – 2024. godina je dr Goran Aleksić, a zamenik predsednika je prof. dr Aleksa Obradović.
Administrativno-tehničke poslove Društva obavljaju sekretar Društva i drugi radnici Društva. Sekretar Društva je Jelena Ćetenović Acković.

Podružnice Društva za zaštitu bilja Srbije organizovane su po teritorijalnom principu u skladu sa Statutom. Aktivne su sledeće podružnice:

• Beogradska

• Mačvanska

• Moravičko – Zlatiborska

• Rasinska

• Srednjebanatska

• Sremska

• Zapadnobačka

• Jablanička

Organi podružnice (Aktiv) su predsednik i još četiri člana. Predsednik podružnice ima pravo i obavezu učešća u radu Glavnog odbora Društva, a od članova aktiva podružnice, za svaku sednicu određuju se 3 delegata podružnice koji čine Skupštinu Društva.

Organizovano po stručnom principu, sekcija je jedinstvena na čitavoj teritoriji Srbije. Po ovom principu, Statut predviđa obrazovanje sledećih sekcija:

• Sekcije za entomologiju

• Sekcije za fitopatologiju

• Sekcije za herbologiju

• Sekcija za fitofarmaciju i toksikologiju

25. februara 2005.godine, formirana je Sekcija za fitofarmaciju i toksikologiju.

Aktiv Sekcije čine:

Prof. dr Novica Miletić, predsednik

Dr Slavica Vuković

Dr Petar Kljajić

Dušica Bojović, dipl.inž.

Dejan Reljin, dipl.inž.

Skupština je najviši organ Društva. Skupštinu Društva čine predsednik i dva člana Aktiva podružnica i sekcija Društva, kao i predsednik Društva po funkciji. Trenutno, Skupština Društva ima 28 članova. Članovi Aktiva podružnica su:

1. Beogradska

Dr Petar Kljajić, predsednik

Dr Slobodan Kuzmanović

Dr Danijela Pavlović

Dr Goran Jokić

Nadica Stojanović Marković, dipl.inž.

2. Mačvanska

Dr Mladen Baćanović, predsednik

Slobodan Gošić, dipl.inž.

Biljana Pavlović, dipl.inž.

Vesna Gavrilović, dipl.inž.

Milan Teodorčević, dipl.inž.

3. Moravičko-Zlatiborska

Prof. dr Drago Milošević, predsednik

Milenko Gavrilović, dipl.inž.

Prof. dr Svetomir Stamenković

Prof. dr Slobodan Milenković

Svetlana Stanković, dipl.inž.

4. Rasinska

Saša Rašković, dipl.inž., predsednik

Radomir Jovanović, dipl.inž.

Branka Antić, dipl.inž.

Siniša Smiljković, dipl.inž.

Zoran Milisavljević, dipl.inž.

5. Srednjebanatska

Snežana Parađenović, dipl.inž., predsednik

Budimka Mihajlović, dipl.inž.

Ivana Veselinović, dipl.inž.

Kristina Nikić, dipl.inž.

Dragana Jovanov Kalnak, dipl.inž.

6. Sremska

Mirjana Tojagić Milovanović, dipl.inž, predsednik

Vladimir Cvetković, dipl.inž.

Marka Hric, dipl.inž.

Čeda Ikić, dipl.inž.

7. Zapadnobačka

Tatjana Veselinović, dipl.inž., predsednik

Rosa Radovanovićić, dipl.inž.

Nikola Uzelac, dipl.inž.

Nenad Roknić, dipl.inž.

8. Jablanička

Srđan Jovanović, dipl.inž., predsednik

Dr Dragan Todorović

Duško Ilić, dipl.inž.

Ljubiša Milenković, dipl.inž.

Goran Stojilković, dipl.inž.

9. Sekcija za fitofarmaciju

Prof. dr Novica Miletić, predsednik

Dr Slavica Vuković

Dr Petar Kljajić

Dušica Bojović, dipl.inž.

Dejan Reljin, dipl.inž.

Glavni odbor Društva je izvršni organ koji, u skladu sa Statutom, rukovodi radom Društva. Glavni odbor se sastoji od 13 članova – 12 članova koji se biraju i predsednika Društva. Predsednik Društva je po funkciji predsednik Glavnog odbora, a zamenika predsednika bira Glavni odbor iz svog sastava. Mandat Glavnog odbora traje četiri godine.

Na izbornoj sednici Skupštine Društva za zaštitu bilja Srbije, održanoj 29. oktobra 2020. godine, za mandatni period od četiri godine, izabrani su sledeći članovi Glavnog odbora Društva: 

1. Prof. dr Aleksa Obradović, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
2. Dr Petar Кljajić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
3. Dr Mira Starović, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
4. Dr Radivoje Jevtić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
5. Prof. dr Dragica Brkić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
6. Prof. dr Milan Radivojević, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
7. Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
8. Dr Bojan Кonstantinović, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
9. Dr Darko Jevremović, Institut za voćarstvo, Čačak
10. Vesna Urošević, dipl. inž., Agromarket, Кragujevac
11. Dijana Zečević, dipl. inž., Galenika-Fitofarmacija, Beograd
12. Dejan Reljin, dipl. inž., Chemical Agrosava, Beograd

Na sednici Glavnog odbora Društva, održanoj 26. novembra 2020. godine, za zamenika predsednika Društva za mandatni period od četiri godine izabran je Prof. dr Aleksa Obradović, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Na izbornoj sednici Skupštine Društva za zaštitu bilja Srbije, održanoj 29. oktobra 2020. godine, izabran je Nadzorni odbor koji čine:

Predsednik:

Dr Goran Delibašić, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Članovi: 

-Dr Slobodan Кuzmanović, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu,Beograd
-Dr Drago Milošević, Agronomski fakultet u Čačku Univerziteta u Кragujevcu

Osnovni zadatak Odbora je utvrđivanje stanja sredstava Društva i načina materijalno-finansijskog poslovanja.

Na izbornoj sednici Skupštine Društva za zaštitu bilja Srbije, održanoj 29. oktobra 2020. godine, izabran je Sud časti koji čine:

PREDSEDNIK: 

Prof. dr Milan Stević, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

ČLANOVI:

– Dr Goran Andrić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine,
Beograd
– Saša Rašković, dipl. inž., CARDNO Ltd, Beograd

Sud časti razmatra predstavke, prijave i žalbe članova Društva i radi u skladu sa Statutom, odnosno Pravilnikom i Etičkim kodeksom Društva. 

Predsednik Društva za zaštitu bilja:

Dr Goran Aleksić, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

Zamenik predsednika Društva za zaštitu bilja:

Prof. dr Aleksa Obradović, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Aktuelni Skupovi

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU BILJA SRBIJE

Zlatibor od 25. do 28. novembra 2024. godine.

Aktuelni Projekti

Aktuelna Izdanja