Društvo za zaštitu bilja Srbije

IX CONGRESS ON PLANT PROTECTION
IX KONGRES O ZAŠTITI BILJA

Drage kolege,
U ime Društva za zaštitu bilja Srbije (DZBS), dve sekcije Međunarodne organizacije za biološku i integralnu zaštitu (IOBC-EPRS and IOBC-WPRS), kao i nacionalnih društava za zaštitu bilja Bosne i Hercegovine, Češke Republike, Hrvatske, Mađarske, Severne Makedonije i Slovenije, zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na IX KONGRESU O ZAŠTITI BILJA.
Kongres će biti održan na Zlatiboru od 25. do 28. novembra 2024. godine. Cilj Kongresa je da aktivno promoviše istraživanja i međunarodnu saradnju, kao i da omogući razmenu aktuelnih naučnih i tehnoloških saznanja iz oblasti zaštite bilja u poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi, između istraživača, nastavnog osoblja, stručnjaka iz datih oblasti, javnih službi i privrede. Nadamo se da će ovaj kongres doprineti kreiranju novih pristupa, rešenja i tehnika kako bi se zadovoljile buduće potrebe struke zaštite bilja i savladali izazovi sa kojima će se nauka u oblasti zaštite bilja tek suočiti.
Za sve detalje o kongresu posetite sajt kongresa www.ixcongress2024.com.

Organizator

Društvo za zaštitu bilja Srbije
Nemanjina 6, P. fah 123
11080 Beograd 80, Srbija
E-mail: info@plantprs.org.rs; plantprs@eunet.rs
Internet: www.plantprs.org.rs
Telefoni: 011 3160-991 i 065 63-202-77

Prvo obaveštenje

Registracija

Aktuelni Skupovi

Društvo za zaštitu bilja Srbije

Zlatibor
od 25. do 28. novembra
2024. godine.

Aktuelni Projekti

Aktuelna Izdanja