Društvo za zaštitu bilja Srbije

Skupovi

Realizacija skupova iz oblasti zaštite bilja je osnovni vid permanentnog obrazovanja stručnjaka koji rade u ovoj oblasti.Očekujemo da će i naredni, kao i prethodni skupovi koje je Društvo organizovalo (savetovanja, simpozijumi i kongresi), okupiti, pre svega, naučne radnike i stručnjake iz oblasti zaštite bilja, ali i iz drugih oblasti poljoprivrede i šumarstva (ratare, voćare, povrtare, mehanizatore, tehnologe, agroekonomiste i dr.), kao i biologe i hemičare koji rade u ovoj oblasti.

 

Poslednjih godina, skupovima redovno prisustvuje oko 1000 učesnika iz zemlje i inostranstva, zaposleni u oblasti poljoprivredne proiizvodnje i šumarstva, naučnihj i stručnih organizacija, trgodiva i državne administracije. Rad skupova odvija se, po pravilu, kroz usmena saopštenja i poster prezentacije prijavljenih radova ili referata po pozivu, okrugle stolove i tribine, stručna reklamna predavanja i prezentacije. Odabir tema i radova koji će na skupu biti prezentirani vrši Naučni (ili Stručni ako je reč o savetovanju) odbor skupa, a verifikuje ih Glavni odbor Društva. To su uglavnom teme koje su aktuelne u našim, ali i evropskim i svetskim okvirima.

 

Učešće stranih predavača u svim vrstama saopštenja (referati po pozivu, usmena saopštenja, poster prezentacije, reklamna predavanja, prezentacije firmi i/ili njihovih proizvodnih programa) je uobičajeno. Ta saopštenja su obično na engleskom (ili srpskom jeziku kada je reč o ljudima iz bivše Jugoslavije).

Sva saopštenja su na visokom tehničkom nivou.

 

Većina radova iz programa skupova, proistekla je realizacijom projekata koje finansiraju Ministarstvo nauke i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Izvršno veće Vojvodine ili lokalne uprave.

 

Realizaciju skupova redovno pomaže Ministarstvo nauke a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede često učestvuje u pripremi i realizaciji okruglih stolova i tribina posvećenih zakonskoj regulativi i sl.

 

Takođe, svojim donacijama, realizaciju skupova pomažu domaće i inostrane firme iz oblasti proizvodnje i plasmana sredstava za zaštitu bilja i dr. To su, uglavnom, sve veće firme koje deluju u oblasti poljoprivredne proizvodnje i zaštite bilja. Njihovo učešće se ogleda kroz reklamna predavanja u okviru tematskih celina koje se obrađuju ili okruglim stolovima, prezentacije proizvodnih programa firmi, učešće na mini-sajmu, emitovanje reklamnih poruka i sl.

Studentima završnih godina studija i apsolventima, sa poljoprivrednih i Šumarskog fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Banja Luci koji imaju smer zaštite bilja, kao i penzionisanim članovima Društva, omogućeno je prisustvovanje i učešće u radu skupa, kako bi se omogućilo inoviranje stečenih znanja iz oblasti zaštite bilja.

 

Zaključci sa skupova Društva dostavljaju se pomenutim ministarstvima i objavljuju u časopisima Društva (“Biljni lekar” i “Pesticidi i fitomedicina”).

IX KONGRES O ZAŠTITI BILJA – klik

XVII simpozijum o zaštiti bilja – klik

XVI savetovanje o zaštiti bilja
Zlatibor, od 22. februara do 25. februara 2021. godine

VIII kongres o zaštiti bilja
Zlatibor, 25. novembar – 29. novembar 2019. godine

VIII kongres o zaštiti bilja
Zlatibor, 25. novembar – 29. novembar 2019. godine

XV savetovanje o zaštiti bilja
Zlatibor, 26. novembar – 30. novembar 2018. godine

XIV savetovanje o zaštiti bilja
Zlatibor, 27. novembar – 1. decembar 2017. godine

XV simpozijum o zaštiti bilja
Zlatibor, 28. novembar – 2. decembar 2016. godine

3rd International Symposium on Biological Control of Plant Bacterial Diseases – Biocontrol 2016
11 – 14 April 2016 Belgrade, Serbia

XIII savetovanje o zaštiti bilja
Zlatibor, 23. – 26. novembar 2015. godine

VII Congress on Plant Protection: “Integrated Plant Protection – Knowledge-Based Step Towards Sustainable Agriculture, Forestry and Landscape Architecture”
Zlatibor, 24 – 28 November 2014

Aktuelni Skupovi

Zlatibor od 25. do 28. novembra 2024. godine.

Aktuelna Izdanja