Društvo za zaštitu bilja Srbije

Drage kolege,

U ime Društva za zaštitu bilja Srbije (DZBS), dve sekcije Međunarodne organizacije za biološku i integralnu zaštitu (IOBC-EPRS and IOBC-WPRS), kao i nacionalnih društava za zaštitu bilja Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke Repuplike, Hrvatske i Slovenije, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da učestvujete na VIII KONGRESU O ZAŠTITI BILJA.

Cilj Kongresa je da aktivno promoviše istraživanja i međunarodnu saradnju, kao i da omogući razmenu aktuelnih naučnih i tehnoloških saznanja iz oblasti zaštite bilja u poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi, između istraživača, nastavnog osoblja, stručnjaka iz datih oblasti, javnih (državnih) službi i privrede.

Nadamo se da će ovaj kongres doprineti kreiranju novih pristupa, rešenja i tehnika kako bi se zadovoljile buduće potrebe struke zaštite bilja i savladali izazovi sa kojima će se nauka u oblasti zaštite bilja tek suočiti.

Srdačan pozdrav.

Prvo obaveštenje

Drugo obaveštenje

VIII kongres o zaštiti bilja – Finalni program

Brankica Tanović – Predsednik DZBS
Victor Dolzhenko – Predsednik IOBC-EPRS
Philippe Nicot – Predsednik IOBC-WPRS
Društvo za zaštitu bilja Srbije (DZBS)
Međunarodna organizacija za biološku i integralnu zaštitu – Istočna palearktička regionalena sekcija
Međunarodna organizacija za biološku i integralnu zaštitu – Zapadna palearktička regionalena sekcija

u saradnji sa

Društvom za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini
Društvom za zaštitu bilja Bugarske
Društvom za zaštitu bilja Hrvatske
Društvom za zaštitu bilja Češke Republike
Društvom za zaštitu bilja Slovenije
Društvom za zaštitu bilja Severne Makedonije
Društvom za zaštitu bilja Mađarske
Datumi Raspored aktivnosti (program)
Ponedeljak, 25. 11. 2019. Registracija, svečano otvaranje, prepodnevne i popodnevne sekcije, koktel dobrodošlice
Utorak, 26. 11. 2019. Prepodnevne i popodnevne sekcije
Sreda, 27. 11. 2019. Prepodnevne i popodnevne sekcije, svečana večera
Četvrtak, 28. 11. 2019. Prepodnevne i popodnevne sekcije, završetak Kongresa
Petak, 29. 11. 2019. Ekskurzija
Goran Aleksić, Srbija Slobodan Bandžo, Severna Makedonija
Sylvia BLÜMEL, Austrija Goran Delibašić, Srbija
Yuri I. Gninenko, Ruska federacija Jasminka Igrc Barčić, Hrvatska
Siniša Ilinčić, Srbija Zoltán Imrei, Mađarska
Žiga Laznik, Slovenija Andrija Lilić, Srbija
Andrea Lucchi, Italija Miloš Mahović, Srbija
Milica Marković, Srbija Ljubiša Milenković, Srbija
Milana Mitrović, Srbija Petar Nikolov, Bugarska
Olivera Petrović-Obradović, Srbija Dušan Radojević, Srbija
Emil Rekanović, Srbija Dejan Reljin, Srbija
Eduard A. Sadomov, Ruska federacija Vera Stojšin, Srbija
Vojislav Trkulja, Bosna i Hercegovina Vesna Urošević, Srbija
Dijana Zečević, Srbija Eva Zushova, Češka Republika

Christos Athanassiou, Grčka

Yuri Baranchikov, Ruska federacija

Renata Bažok, Hrvatska

Sylvia Blümel, Austrija

György Csóka, Mađarska

Mirza Dautbašić, Bosna i Hercegovina

Victor I. Dolzhenko, Ruska federacija

József Fail, Mađarska

Colin Favret, Kanada

Veljko Gavrilović, Srbija

Bärbel Gerowitt, Nemačka

Milka Glavendekić, Srbija

Vili Harizanova, Bugarska

Claudio Ioriatti, Italija

Malgorzata Jedryczka, Poljska

Radivoje Jevtić, Srbija

Jeff B. Jones, SAD

S.D. Karakotov, Ruska federacija

Nedžad Karić, Bosna i Hercegovina

Nickolas G. Kavallieratos, Grčka

Petar Kljajić, Srbija

Emilia I Kolomiec, Belorusija

Branka Krstić, Srbija

Stanislava Lazarevska, Severna Makedonija

Sanja Lazić, Srbija

Andrea Lucchi, Italija

Dejan Marčić, Srbija

Vincent Michel, Švajcarska

Vladimir D. Nadikta, Ruska federacija

Mariana Nakova, Bugarska

Philippe Nicot, Francuska

Aleksa Obradović, Srbija

Sebahat K. Ozman-Sullivan, Turska

Svetlana Paunović, Srbija

Radmila Petanović, Srbija

Olivera Petrović-Obradović, Srbija

Ljiljana Radivojević, Srbija

Maja Ravnikar, Slovenija

Alejandro Solla, Španija

Danuta Sosnovska, Poljska

Josef Soukup, Češka Republika

Mira Starović, Srbija

Vera Stojšin, Srbija

Brankica Tanović, Srbija

Stanislav Trdan, Slovenija

Ahmet Uludag, Turska

Elda Vitanović, Hrvatska

Sava Vrbničanin, Srbija

• Integralna zaštita u voćarstvu i vinogradarstvu

• Integralna zaštita u ratarstvu, povrtarstvu i skladištima

• Integralna zaštita u šumarstvu i na javnim zelenim površinama

• Biologija i ekologija štetnih i korisnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu

• Pesticidi, biopesticidi i organska proizvodnja

• Toksikologija, ekotoksikologija i bezbednost hrane

• Dolzenko, V.I.: Strategija razvoja zaštite bilja

• Nadikta, V.D.: Biološka zaštita bilja – osnova ekološke i organske proizvodnje

• Andrea Lucchi: Zajedničke potrebe i saznanja unapredjuju IPM (integralnu zaštitu bilja) u vinogradarstvu

• Claudio Ioriatti: Primena integralne zaštite voćaka u jednom od najvećih regiona proizvodnje jabuka u svetu

• Christos Athanassiou: Primena fosfina u zaštiti uskladištenih proizvoda: od prošlosti prema budućnosti

• Dejan Marčić: Biopesticidi u zaštiti od insekata i grinja u savremenoj zaštiti bilja

• Colin Favret: Unapređena taksonomija insekata i njena uloga u zaštiti bilja

• Alain Roques: Nove strategije detekcije budućih napada insekata

• Dragana Božić: Transfer gena iz useva otpornih na herbicide u divlje srodnike?

• Donato Boscia: Aktuelna saznanja u istraživanjima vrste Xylella fastidiosa

Engleski i ruski (prevod sa oba jezika na srpski biće obezbeđen)

Radovi treba da budu iz svih oblasti zaštite bilja, uključujući: integralnu zaštitu bilja; fitopatologiju; entomologiju; akarologiju; nematologiju; korove (herbologiju); pesticide i organsku proizvodnju.

Učesnici Kongresa koji žele da prijave rad za usmeno izlaganje ili poster prezentaciju moraju da se registruju i plate kotizaciju najkasnije do 30. juna 2019. godine kako bi njihovi rezimei bili uvršćeni u konačni raspored i objavljeni u Zborniku rezimea.

Rezime treba napisati u skladu sa upotstvom (Abstract formatting and submission guidelines) i poslati kao attachment – prilog (word.doc ili word.docx) na e-mail adresu: plantprs@eunet.rs najkasnije do 31. mart, 2019. 1. jun 2019..

Abstract formatting and submission guidelines

Od autora prihvaćenih radova očekuje se da pripreme cele radove u skladu sa tehničkim uputstvom (Manuscript formatting guidelines) i pošalju kao attachment – prilog – na e-mail adresu: plantprs@eunet.rs najkasnije do 1. marta, 2020. godine.

Manuscript formatting guidelines

Prijava rezimea 1. avgust 2019.
Plaćanje kotizacije za autore radova 1. septembar 2019.
Rok za slanje celih radova 1. mart 2020.
Učesnici Kotizacija (RSD) Članarina za 2020. godinu Ukupno za uplatu (RSD)
Članovi Društva za zaštitu bilja Srbije (DZBS) 4.900 + pdv 3.000 8.880
Učesnici koji nisu članovi DZBS 17.775 + pdv 21.330
Studenti doktorskih studija – članovi DZBS* 1.000 + pdv 3.000 4.200
Studenti osnovnih i master studija** 500 + pdv 600

*Obavezno plaćanje članarine za narednu godinu uz potvrdu statusa studenta

**Obavezna potvrda statusa studenta

Kotizacija obuhvata: prisustvo svim sekcijama Kongresa, kotizacioni materijal, Zbornik rezimea, koktel dobrodošlice, kafu na pauzama za kafu naznačenim u programu i sertifikat o učešću.

Studenti osnovnih i master studija dobijaju kompletan kontizacioni materijal i Zbornik rezimea pod uslovom da se za Skup prijave elektronski (REGISTRACIJA) odnosno do 15. oktobara 2019. godine.

Uplata kotizacije

Predračun za plaćanje kotizacije u dinarima dobija se automatski nakon popunjavanja elektronske prijave
(REGISTRACIJA).

Hotel Palisad (https://palisad.rs/) Zlatibor, Srbija;

Za učesnike Kongresa koji žele da budu smešteni u hotelu “Palisad” (http://palisad.rs/) cene punog pansiona sa popustom naznačene su u tabeli.

Tip sobe

Pun pansion*/osoba/dan(RSD)

Superior/luks soba 4*

 

jednokrevetna

9.758,00

dvokrevetna

6.188,00

apartman (za dve osobe)

6.188,00

Standardna soba 4*

 

jednokrevetna

7.378,00

dvokrevetna

5.236,00

apartman (za 3 ili 4 osobe)

5.236,00

Jednokrevetni apartman

10.591,00

Doručak, ručak i večera (švedski sto) i boravišna taksa su uključeni u cenu.

Ukoliko je boravak kraći od 3 dana, cena se uvećava za 20%.

Za rezervaciju smeštaja poslati e-mail direktno hotelu (prodaja@palisad.rs) sa naznakom da ste učesnik VIII kongresa o zaštitu bilja i da li želite da prisustvujete svečanoj večeri.

S obzirom da je kapacitet hotela limitiran, preporučujemo rezervaciju smeštaja pre 1. septembra 2019.

[/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Svečana večera”]

Za sve učesnike predviđena je mogućnost učešća na zajedničkoj Svečanoj večeri. Cena svečane večere je 2.200 dinara i može se platiti unapred, ili na recepciji hotela “Palisad”. Za goste na pansionu u hotelu “Palisad” svečana večera košta 1.800 dinara (cena je umanjena za iznos cene pansionske večere od 400 dinara koja je uračunata u smeštaj na bazi pansiona) i biće uključena u cenu aranžmana gostima koji to naznače u svom zahtevu za rezervaciju smeštaja.

Adresa

Društvo za zaštitu bilja Srbije

Nemanjina 6

11080 Beograd, Srbija

Radno vreme:

Ponedeljak-Petak

08h – 12h

Telefon/Fax:

+381 (0)11 3160-630

E-mail:

plantprs@eunet.rs