Društvo za zaštitu bilja Srbije

XVII SAVETOVANJE O ZAŠTITI BILJA

Poštovane koleginice i kolege,

U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, na Zlatiboru u hotelu “Palisad”, u periodu od 28.
novembra do 1. decembra 2022. godine biće održano XVII savetovanje o zaštiti bilja.

Skupovi u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, predstavljaju naša najmasovnija okupljanja.
Ovi skupovi su prilika da se razmene naučne i stručne informacije o problemima u zaštiti bilja.
Takođe su mesta na kojima se vrši promocija i afirmacija mladih istraživača i stručnjaka i njihovo
međusobno povezivanje. Iz ovih razloga vas, i ove godine, pozivamo da učestvujete u radu našeg
skupa, na kome će se obrađivati akutelni problemi iz tekuće godine. Nadamo se da ćemo se, posle
dve godine održavanja skupova u izmenjenim okolnostima zbog situacije sa COVID-om 19, ove
godine okupiti u relaksiranijim uslovima, na zadovoljstvo svih nas.

Stručni i Organizacioni odbor savetovanja, uz podršku Glavnog odbora Društva, će uložiti
maksimalni napor da obezbede optimalne uslove za održavanje XVII savetovanja o zaštitu bilja.

Određene su sledeće tematske celine rada skupa:
1) Zaštita poljoprivrednih i šumskih biljaka od patogena
2) Zaštita poljoprivrednih i šumskih biljaka od korova
3) Zaštita poljoprivrednih i šumskih biljaka od štetočina
4) Izazovi primene pesticida

Predavanja po pozivu će izabrati Stručni odbor, na osnovu kvaliteta i aktuelnosti problematike, a za
uvodna i usmena izlaganja biće odabrani i neki od prijavljenih radova. Svi podneti rezimei biće
recenzirani, a od autora se očekuje da uvaže sugestije i zahteve recenzenata. Realizacija
saopštenja i tradicionalna promocija novih izdanja knjiga, uz prezentacije pomažućih članova,
omogućiće razmenu informacija o najznačajnijim problemima u oblasti zaštite bilja. Pozivamo vas
da se pridružite našim predavačima i svojim radom i iskustvom doprinesete proširenju i
unapređenju znanja o pojavi štetnih organizama, njihovoj rasprostranjenosti, kao i mogućim
načinima suzbijanja.

Pozivamo naše pomažuće članove da i ove godine daju značajan doprinos savetovanju,
informišući Skup o proizvodima i uslugama koje nude.
Onima koji prvi put učestvuju u radu Skupa u organizaciji Društva, uz dobrodošlicu želimo da
postanu članovi Društva i redovni učesnici u procesu stalnog obrazovanja stručnjaka i istraživača u
oblasti zaštite bilja.

Prvo obaveštenje

Drugo obaveštenje

Željko Milovac – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, predsednik


Članovi:


Ivana Jovičić – Institut za Pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd-Zemun
Sonja Gvozdenac – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Slavica Vuković – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Sava Vrbničanin – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd – Zemun
Milan Brankov – Institut za kukuruz, Zemun Polje.
Sonja Tančić – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ivana Stanković – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Ivan Vučurović – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Nevena Zlatković – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Danijela Ristić – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, beograd
Darko Jevremović – Institut za voćarstvo, Čačak.
Ivan Milenković – Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
Aleksandar Sedlar – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
Milena Marčić – Prognozno izveštajna služba RS
Dejan Marčić – Institut za Pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd-Zemun
Goran Jokić – Institut za Pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd-Zemun

Nenad Trkulja – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, predsednik

Članovi:

Goran Aleksić – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Aleksa Obradović – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Nataša Duduk – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Bojan Konstatinović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Milena Popov – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Filip Franeta – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Emil Rekanović – Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Dijana Eraković – Galenika-Fitofarmacija a.d., Beograd
Milan Sudimac – Agrosava d.o.o, Beograd
Luka Matić – Agroarm d.o.o, Vrčin
Vesna Urošević – Agromarket d.o.o, Kragujevac
Nešo Vučković – Nufarm, Austria
Dušica Bojović – BASF Srbija d.o.o, Beograd
Srđana Petrović – Corteva Agriscience SRB d.o.o, Novi Sad
Dragan Lazarević – Bayer d.o.o, Beograd
Goran Milošević – Delta Agrar, Beograd
Aleksandar Jotov – Savacoop doo, Novi Sad
Miroslav Ivanović  – Syngenta doo, Beograd

1. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH BILJAKA OD PATOGENA
2. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH BILJAKA OD KOROVA
3. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH BILJAKA OD ŠTETOČINA
4. IZAZOVI PRIMENE PESTICIDA (MEHANIZACIJA, REZISTENTNOST, INTEGRALNA
PROIZVODNJA, SMANJENA UPOTREBA PESTICIDA I DR.)

 • Rok za dostavu rezimea: 2. 9. 2022. godine
 • Rok za prijavu promocije knjiga i naučnih projekata: 2. 9. 2022. godine
 • Rok za korekciju rezimea prema zahtevima recenzenta i dostavljanje konačnog teksta
  rezimea: 16. 9. 2022. godine
 • Rok za prijavljivanje i izbor termina za prezentaciju pomažućih članova: 30. 9. 2022.
  godine
 • Rok za Drugo obaveštenje sa preliminarnim programom Skupa: 15. 10. 2022. godine
  (slanje isključivo putem e-mail-a)

Rezime treba dostaviti kao word.doc ili word.docx dokument, na jednoj strani A4 formata sa
marginama od 25 mm, font Arial, prored single. Rad treba da sadrži:

 • Naslov (12 pt, velikim slovima, bold)
 • Puno ime i prezime autora (12 pt)
 • Tačan naziv i adresa institucije u kojoj radi (11 pt, italic)
 • E-mail adresu autora koji prezentuje rad (11 pt)
 • Tekst koji odgovara naslovu i koji sadrži uvodni deo, materijal i metode, kao i rezultate rada
  (bez tabela i grafikona) (12pt, first line indent 1 cm)

 

Naznačiti tematsku celinu i željeni oblik prezentacije (uvodno/usmeno/poster)

Rezimei radova predaju se elektronski na e-mail adresu Društva za zaštitu bilja Srbije (info@plantprs.org.rs), najkasnije do 2. 9. 2022. godine. 

Svi rezimei radova biće recenzirani, a odluku o prihvatanju i načinu prezentacije prijavljenih radova donosi Stručni odbor. 

Za promociju knjiga iz oblasti zaštite bilja potrebno je dostaviti primerak knjige, pun naziv knjige, imena autora, naziv izdavača i ime promotera.

Za promociju naučnih projekata potrebno je dostaviti pun naziv projekta, evidencioni broj, izvor finansiranja i rezime do jedne stranice.

XVII SAVETOVANJE O ZAŠTITI BILJA

Poštovane koleginice i kolege,

U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, na Zlatiboru u hotelu “Palisad”, u periodu od 28.
novembra do 1. decembra 2022. godine biće održano XVII savetovanje o zaštiti bilja.

Skupovi u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, predstavljaju naša najmasovnija okupljanja.
Ovi skupovi su prilika da se razmene naučne i stručne informacije o problemima u zaštiti bilja.
Takođe su mesta na kojima se vrši promocija i afirmacija mladih istraživača i stručnjaka i njihovo
međusobno povezivanje. Iz ovih razloga vas, i ove godine, pozivamo da učestvujete u radu našeg
skupa, na kome će se obrađivati akutelni problemi iz tekuće godine. Nadamo se da ćemo se, posle
dve godine održavanja skupova u izmenjenim okolnostima zbog situacije sa COVID-om 19, ove
godine okupiti u relaksiranijim uslovima, na zadovoljstvo svih nas.

Stručni i Organizacioni odbor savetovanja, uz podršku Glavnog odbora Društva, će uložiti
maksimalni napor da obezbede optimalne uslove za održavanje XVII savetovanja o zaštitu bilja.

Određene su sledeće tematske celine rada skupa:
1) Zaštita poljoprivrednih i šumskih biljaka od patogena
2) Zaštita poljoprivrednih i šumskih biljaka od korova
3) Zaštita poljoprivrednih i šumskih biljaka od štetočina
4) Izazovi primene pesticida

Predavanja po pozivu će izabrati Stručni odbor, na osnovu kvaliteta i aktuelnosti problematike, a za
uvodna i usmena izlaganja biće odabrani i neki od prijavljenih radova. Svi podneti rezimei biće
recenzirani, a od autora se očekuje da uvaže sugestije i zahteve recenzenata. Realizacija
saopštenja i tradicionalna promocija novih izdanja knjiga, uz prezentacije pomažućih članova,
omogućiće razmenu informacija o najznačajnijim problemima u oblasti zaštite bilja. Pozivamo vas
da se pridružite našim predavačima i svojim radom i iskustvom doprinesete proširenju i
unapređenju znanja o pojavi štetnih organizama, njihovoj rasprostranjenosti, kao i mogućim
načinima suzbijanja.

Pozivamo naše pomažuće članove da i ove godine daju značajan doprinos savetovanju,
informišući Skup o proizvodima i uslugama koje nude.
Onima koji prvi put učestvuju u radu Skupa u organizaciji Društva, uz dobrodošlicu želimo da
postanu članovi Društva i redovni učesnici u procesu stalnog obrazovanja stručnjaka i istraživača u
oblasti zaštite bilja.

Prvo obaveštenje

Drugo obaveštenje

Željko Milovac – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, predsednik


Članovi:


Ivana Jovičić – Institut za Pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd-Zemun
Sonja Gvozdenac – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Slavica Vuković – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Sava Vrbničanin – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd – Zemun
Milan Brankov – Institut za kukuruz, Zemun Polje.
Sonja Tančić – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ivana Stanković – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Ivan Vučurović – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Nevena Zlatković – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Danijela Ristić – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, beograd
Darko Jevremović – Institut za voćarstvo, Čačak.
Ivan Milenković – Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
Aleksandar Sedlar – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
Milena Marčić – Prognozno izveštajna služba RS
Dejan Marčić – Institut za Pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd-Zemun
Goran Jokić – Institut za Pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd-Zemun

Nenad Trkulja – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, predsednik

Članovi:

Goran Aleksić – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Aleksa Obradović – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Nataša Duduk – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Bojan Konstatinović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Milena Popov – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Filip Franeta – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Emil Rekanović – Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Dijana Eraković – Galenika-Fitofarmacija a.d., Beograd
Milan Sudimac – Agrosava d.o.o, Beograd
Luka Matić – Agroarm d.o.o, Vrčin
Vesna Urošević – Agromarket d.o.o, Kragujevac
Nešo Vučković – Nufarm, Austria
Dušica Bojović – BASF Srbija d.o.o, Beograd
Srđana Petrović – Corteva Agriscience SRB d.o.o, Novi Sad
Dragan Lazarević – Bayer d.o.o, Beograd
Goran Milošević – Delta Agrar, Beograd
Aleksandar Jotov – Savacoop doo, Novi Sad
Miroslav Ivanović  – Syngenta doo, Beograd

1. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH BILJAKA OD PATOGENA
2. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH BILJAKA OD KOROVA
3. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH BILJAKA OD ŠTETOČINA
4. IZAZOVI PRIMENE PESTICIDA (MEHANIZACIJA, REZISTENTNOST, INTEGRALNA
PROIZVODNJA, SMANJENA UPOTREBA PESTICIDA I DR.)

 • Rok za dostavu rezimea: 2. 9. 2022. godine
 • Rok za prijavu promocije knjiga i naučnih projekata: 2. 9. 2022. godine
 • Rok za korekciju rezimea prema zahtevima recenzenta i dostavljanje konačnog teksta
  rezimea: 16. 9. 2022. godine
 • Rok za prijavljivanje i izbor termina za prezentaciju pomažućih članova: 30. 9. 2022.
  godine
 • Rok za Drugo obaveštenje sa preliminarnim programom Skupa: 15. 10. 2022. godine
  (slanje isključivo putem e-mail-a)

Rezime treba dostaviti kao word.doc ili word.docx dokument, na jednoj strani A4 formata sa
marginama od 25 mm, font Arial, prored single. Rad treba da sadrži:

 • Naslov (12 pt, velikim slovima, bold)
 • Puno ime i prezime autora (12 pt)
 • Tačan naziv i adresa institucije u kojoj radi (11 pt, italic)
 • E-mail adresu autora koji prezentuje rad (11 pt)
 • Tekst koji odgovara naslovu i koji sadrži uvodni deo, materijal i metode, kao i rezultate rada
  (bez tabela i grafikona) (12pt, first line indent 1 cm)

 

Naznačiti tematsku celinu i željeni oblik prezentacije (uvodno/usmeno/poster)

Rezimei radova predaju se elektronski na e-mail adresu Društva za zaštitu bilja Srbije (info@plantprs.org.rs), najkasnije do 2. 9. 2022. godine. 

Svi rezimei radova biće recenzirani, a odluku o prihvatanju i načinu prezentacije prijavljenih radova donosi Stručni odbor. 

Za promociju knjiga iz oblasti zaštite bilja potrebno je dostaviti primerak knjige, pun naziv knjige, imena autora, naziv izdavača i ime promotera.

Za promociju naučnih projekata potrebno je dostaviti pun naziv projekta, evidencioni broj, izvor finansiranja i rezime do jedne stranice.

XVII SAVETOVANJE O ZAŠTITI BILJA

Poštovane koleginice i kolege,

U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, na Zlatiboru u hotelu “Palisad”, u periodu od 28.
novembra do 1. decembra 2022. godine biće održano XVII savetovanje o zaštiti bilja.

Skupovi u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, predstavljaju naša najmasovnija okupljanja.
Ovi skupovi su prilika da se razmene naučne i stručne informacije o problemima u zaštiti bilja.
Takođe su mesta na kojima se vrši promocija i afirmacija mladih istraživača i stručnjaka i njihovo
međusobno povezivanje. Iz ovih razloga vas, i ove godine, pozivamo da učestvujete u radu našeg
skupa, na kome će se obrađivati akutelni problemi iz tekuće godine. Nadamo se da ćemo se, posle
dve godine održavanja skupova u izmenjenim okolnostima zbog situacije sa COVID-om 19, ove
godine okupiti u relaksiranijim uslovima, na zadovoljstvo svih nas.

Stručni i Organizacioni odbor savetovanja, uz podršku Glavnog odbora Društva, će uložiti
maksimalni napor da obezbede optimalne uslove za održavanje XVII savetovanja o zaštitu bilja.

Određene su sledeće tematske celine rada skupa:
1) Zaštita poljoprivrednih i šumskih biljaka od patogena
2) Zaštita poljoprivrednih i šumskih biljaka od korova
3) Zaštita poljoprivrednih i šumskih biljaka od štetočina
4) Izazovi primene pesticida

Predavanja po pozivu će izabrati Stručni odbor, na osnovu kvaliteta i aktuelnosti problematike, a za
uvodna i usmena izlaganja biće odabrani i neki od prijavljenih radova. Svi podneti rezimei biće
recenzirani, a od autora se očekuje da uvaže sugestije i zahteve recenzenata. Realizacija
saopštenja i tradicionalna promocija novih izdanja knjiga, uz prezentacije pomažućih članova,
omogućiće razmenu informacija o najznačajnijim problemima u oblasti zaštite bilja. Pozivamo vas
da se pridružite našim predavačima i svojim radom i iskustvom doprinesete proširenju i
unapređenju znanja o pojavi štetnih organizama, njihovoj rasprostranjenosti, kao i mogućim
načinima suzbijanja.

Pozivamo naše pomažuće članove da i ove godine daju značajan doprinos savetovanju,
informišući Skup o proizvodima i uslugama koje nude.
Onima koji prvi put učestvuju u radu Skupa u organizaciji Društva, uz dobrodošlicu želimo da
postanu članovi Društva i redovni učesnici u procesu stalnog obrazovanja stručnjaka i istraživača u
oblasti zaštite bilja.

Prvo obaveštenje

Drugo obaveštenje

Željko Milovac – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, predsednik


Članovi:


Ivana Jovičić – Institut za Pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd-Zemun
Sonja Gvozdenac – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Slavica Vuković – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Sava Vrbničanin – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd – Zemun
Milan Brankov – Institut za kukuruz, Zemun Polje.
Sonja Tančić – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ivana Stanković – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Ivan Vučurović – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Nevena Zlatković – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Danijela Ristić – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, beograd
Darko Jevremović – Institut za voćarstvo, Čačak.
Ivan Milenković – Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
Aleksandar Sedlar – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
Milena Marčić – Prognozno izveštajna služba RS
Dejan Marčić – Institut za Pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd-Zemun
Goran Jokić – Institut za Pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd-Zemun

Nenad Trkulja – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, predsednik

Članovi:

Goran Aleksić – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Aleksa Obradović – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Nataša Duduk – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Bojan Konstatinović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Milena Popov – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Filip Franeta – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Emil Rekanović – Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Dijana Eraković – Galenika-Fitofarmacija a.d., Beograd
Milan Sudimac – Agrosava d.o.o, Beograd
Luka Matić – Agroarm d.o.o, Vrčin
Vesna Urošević – Agromarket d.o.o, Kragujevac
Nešo Vučković – Nufarm, Austria
Dušica Bojović – BASF Srbija d.o.o, Beograd
Srđana Petrović – Corteva Agriscience SRB d.o.o, Novi Sad
Dragan Lazarević – Bayer d.o.o, Beograd
Goran Milošević – Delta Agrar, Beograd
Aleksandar Jotov – Savacoop doo, Novi Sad
Miroslav Ivanović  – Syngenta doo, Beograd

1. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH BILJAKA OD PATOGENA
2. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH BILJAKA OD KOROVA
3. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH BILJAKA OD ŠTETOČINA
4. IZAZOVI PRIMENE PESTICIDA (MEHANIZACIJA, REZISTENTNOST, INTEGRALNA
PROIZVODNJA, SMANJENA UPOTREBA PESTICIDA I DR.)

 • Rok za dostavu rezimea: 2. 9. 2022. godine
 • Rok za prijavu promocije knjiga i naučnih projekata: 2. 9. 2022. godine
 • Rok za korekciju rezimea prema zahtevima recenzenta i dostavljanje konačnog teksta
  rezimea: 16. 9. 2022. godine
 • Rok za prijavljivanje i izbor termina za prezentaciju pomažućih članova: 30. 9. 2022.
  godine
 • Rok za Drugo obaveštenje sa preliminarnim programom Skupa: 15. 10. 2022. godine
  (slanje isključivo putem e-mail-a)

Rezime treba dostaviti kao word.doc ili word.docx dokument, na jednoj strani A4 formata sa
marginama od 25 mm, font Arial, prored single. Rad treba da sadrži:

 • Naslov (12 pt, velikim slovima, bold)
 • Puno ime i prezime autora (12 pt)
 • Tačan naziv i adresa institucije u kojoj radi (11 pt, italic)
 • E-mail adresu autora koji prezentuje rad (11 pt)
 • Tekst koji odgovara naslovu i koji sadrži uvodni deo, materijal i metode, kao i rezultate rada
  (bez tabela i grafikona) (12pt, first line indent 1 cm)

 

Naznačiti tematsku celinu i željeni oblik prezentacije (uvodno/usmeno/poster)

Rezimei radova predaju se elektronski na e-mail adresu Društva za zaštitu bilja Srbije (info@plantprs.org.rs), najkasnije do 2. 9. 2022. godine. 

Svi rezimei radova biće recenzirani, a odluku o prihvatanju i načinu prezentacije prijavljenih radova donosi Stručni odbor. 

Za promociju knjiga iz oblasti zaštite bilja potrebno je dostaviti primerak knjige, pun naziv knjige, imena autora, naziv izdavača i ime promotera.

Za promociju naučnih projekata potrebno je dostaviti pun naziv projekta, evidencioni broj, izvor finansiranja i rezime do jedne stranice.