Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji 2022

Novo izdanje – Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji 2022

(Dvadeset prvo, izmenjeno i dopunjeno izdanje)

Obim: 700 strana
Format: B5
Godina izdanja: 2022.
Cena: 4900 din. sa PDV-om