Međunarodni naučni skup o biološkim invazijama

Produžen je rok za prijavu radova za Prvi međunarodni kongres o biološkim invazijama u mediteranskim agroekosistemima. Više informacija pronađite na linku: http://icppma.com/