Izašao je novi broj časopisa “Biljni lekar”

Časopis Biljni lekar objavljuje stručne i naučne radove iz oblasti zaštite bilja, šuma, životne sredine i komunalne higijene, uključujući pesticide i tehniku njihovu primenu, kao i zakonske propise iz te oblasti.

Časopis Biljni lekar, kao dvomesečnik, izlazi šest puta godišnje. Za sve informacije u vezi sa pretplatom i oglašavanjem obratite se Departmanu za fitomedicinu i zaštitu životne sredine Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na telefon +381 21/ 4853-344 i 450-616, ili Društvu.

Izlazi: šest puta godišnje
Format: B5