Novi termin – XVI savetovanje

Zbog aktuelne epidemioloske situacije XVI savetovanje o zaštiti bilja biće pomereno. Novi termin održavanja skupa je 21-24. decembar 2020. godine.
Uskoro ce biti dostavljeno II obaveštenje sa programom XVI savetovanje o
zaštiti bilja. Do sada je za skup prijavljeno i recenzirano 56 radova.